Alternatywne źródła ciepła

Alternatywne źródła ciepła firmy Kobeszko & Syn Wychodząc naprzeciw problemowi kurczących się zasobów paliw energetycznych, oraz chęci uczestnictwa w poprawie środowiska naturalnego. Zajęliśmy się wdrożeniami alternatywnych źródeł ciepła dostarczających energii do ogrzewania i wytwarzania c.w.u.. W oparciu o wyroby produkowane przez firmy Viessman, Vaillant, Ariston projektujemy oraz wykonujemy układy z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, kotłów kondensacyjnych, odzysku ciepła z kominków, systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. W opracowaniach projektowych wykorzystujemy doświadczenia najlepszych firm światowych przekazywane naszym pracownikom na wielu szkoleniach organizowanych przez naszych partnerów.