Nowoczesne stacje uzdatniania wody

Nowoczesne stacje uzdatniania wody firmy „Kobeszko & Syn”
W oparciu o wieloletnie doświadczenia w dziedzinie uzdatniania wody zakład nasz opracował własną w pełni zautomatyzowaną technologię uzdatniania wody, opartą w dziewięćdziesięciu procentach na polskich elementach i podzespołach. Przy współpracy z firmą FRISKO opracowaliśmy dwa typy sterowania układem uzdatniania:

Sterownik S-20 to bardziej zaawansowana technika sterowania od sterownika Koma. Proces wstecznego płukania jest załączany przez różnice ciśnień pomiędzy wlotem a wylotem wody w filtrze. Ponadto sterownik zarządza pracą pomp w układzie kaskadowym lub szeregowym posiada funkcje odczytu:

  • wody pobieranej ze studni nr. 1 i 2
  • wody czystej wyprodukowanej i podawanej do sieci wodociągowej.

Wszystkie odczytane dane sterownik za pomocą modemu lub radio modemu może wysyłać do komputera głównego. Wszystkie stany alarmowe układu sygnalizowane są optycznie i akustycznie, i w opcji z modemem wysyłane są do komputera głównego. Dodatkową funkcją jest sterowanie temperaturą i wilgotnością pomieszczenia stacji uzdatniania wody.
Sprężarka powietrza zastąpiona jest aspiratorem który zapewnia doskonałe napowietrzenie wody w czasie przepływu.

Sterownik SMART RX910 zawiaduje procesem wstecznego płukania po upływie czasu określonego w parametrach programu, steruje kaskadą pomp głębinowych z wyborem i samoczynną zamianą pompy wiodącej, steruje temperaturą wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody. Ma możliwość wyboru rodzaju ustawienia filtrów [szeregowe lub równoległe].
Sprężarka powietrza zastąpiona jest aspiratorem który zapewnia doskonałe napowietrzenie wody w czasie przepływu.