O firmie

Zakład rozpoczął działalność w roku 1986 z jednoosobowym kierownictwem. Od roku 1989 do połowy 2002 prowadziliśmy działalność w formie Spółki cywilnej.
Obecnie działamy jako Spółka Jawna zarejestrowana przez XVII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Szczecinie i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000115873. Od ośmiu lat zatrudniamy 12 wykwalifikowanych pracowników posiadających stosowne uprawnienia instalacyjne i budowlane oraz uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Cztery osoby stanowią Kierowniczą Kadrę techniczną.

Zakład w podstawowej działalności specjalizuje się w budowie nowoczesnych systemów grzewczych z alternatywnymi źródłami ciepła oraz bezobsługowych stacji uzdatniania wody wg najnowszych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Wykonujemy również w pełnym zakresie roboty budowlane związane z budową, modernizacją i remontami budynków. Roboty realizujemy kompleksowo od projektu z wykonaniem pod klucz.

Zakład posiada solidne zaplecze warsztatowe, wysokiej klasy sprzęt, narzędzia oraz środki transportowe. Stworzyliśmy zespół usług projektowych ogarniający zakres kompletnych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, geodezyjnych, geologicznych, instalacyjnych (wentylacje, klimatyzacje, instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania, stacje uzdatniania wody, alternatywne, ekologiczne systemy grzewcze, instalacje elektryczne i automatyki przemysłowej).

Świadczymy również usługi inwestycyjno-remontowe w ramach generalnego realizatora inwestycyjnego.