Roboty instalacyjne

Od początku swojej działalności firma wykonuje roboty instalacyjne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowych, sieci i przyłączy gazowych, sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci co z rur preizolowanych oraz instalacji specjalistycznych np. instalacje olejowe, sprężonego powietrza. Pracownicy firmy Kobeszko & Syn mogą się pochwalić uprawnieniami do wykonawstwa wyżej wymienionych instalacji i sieci oraz uprawnień spawalniczych nawet na obszarze Unii Europejskiej.