Zaproszenie do złożenia oferty

Przedsięwzięcie polega na budowie hali wytwórczo usługowej o powierzchni użytkowej 600 m2 przeznaczonej do wytwarzania elementów prefabrykatów budowlanych. Budowa jest planowana na działce o powierzchni 1,3139 ha będącej własnością spółki położonej w części przemysłowej miasta Choszczna. Realizacja projektu wiąże się również z zakupem, dostawą instalacją i uruchomieniem niezbędnych środków trwałych.