Roboty ogólnobudowlane

Od 2006 roku zakład nasz wykonuje roboty ogólnobudowlane. W zakładzie utworzone zostały cztery brygady w których zatrudnieni są fachowcy z wieloletnim doświadczeniem kierowane przez osoby z pełnymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi. Wykorzystujemy najnowsze techniki budowlane dostępne na naszym rynku. Z powodzeniem startujemy w przetargach publicznych na realizację obiektów użyteczności publicznej. Budowy prowadzone są sprawnie z krótkimi terminami realizacji.Od naszych klientów otrzymujemy najlepsze referencje.